ตะกร้าสินค้าของฉัน

hosting

Select Cloud Email Plan

Cloud Business Email 5GB
1,000.00บาท
ต่อ 1 ปี
5GB SSD Storage
Unlimited Account
Webmail and Outlook
SMTP IMAP POP3
Google Spam Filter
Free 1 GB Google Share Drive
Free 1 Google Form Contact
x Not Send Email Marketing
x Not Backup Email
สั่งซื้อเลย
Cloud Business Email 10GB
2,000.00บาท
ต่อ 1 ปี
10GB SSD Storage
Unlimited Account
Webmail and Outlook
SMTP IMAP POP3
Google Spam Filter
Free 1 GB Google Share Drive
Free 1 Google Form Contact
x Not Send Email Marketing
x Not Backup Email
สั่งซื้อเลย
Cloud Business Email Unlimited Space
3,000.00บาท
ต่อ 1 ปี
Unlimited SSD Storage
Unlimited Account
Webmail and Outlook
SMTP IMAP POP3
Google Spam Filter
Free 2 GB Google Share Drive
Free 1 Google Form Contact
x Not Send Email Marketing
x Not Backup Email
สั่งซื้อเลย

Best Email Hosting Features For You

These features come standard in all of our business email hosting plans.

Email Control Panel

มีระบบ Website Panel เพื่อทำการเพิ่ม Email Account, ดูพื้นที่ Email แต่ละ Account และพื้นที่ Email รวม

Integrate Google Workspace

เชื่อมต่อกับ Google Workspace ในการป้องกัน Spam ระดับมาตรฐานเดียวกัน

Daily Backup

มีการ Backup Email ย้อนหลัง 2 Week บนระบบ Google Drive มั่นใจว่า Config Email Server กู้คืนได้

30 Days Guarantee

ไม่สามารถใช้งานระบบ Email ได้ แจ้งขอคืนเงินภายใน 30 วัน หลังชำระเงิน หรือมี Spam เข้ามาใน Email มากเกินปกติ เรายินดีคืนเงิน

Solid State Drives (SSD)

ความเร็วในการเข้าถึงระบบ Email ด้วย Harddisk SSD อ่านข้อมูลได้เร็วกว่า SATA 10 เท่า

Free Google Contact Form

หากมีปัญหาในการส่ง Email จากต้นทาง แจ้งให้ลูกค้าส่งผ่าน Contact Form ได้ ข้อมูลจะส่งตรงมาที่ Email ท่าน

Outlook / Webmail

รองรับการเชื่อมต่อ Outlook Thunderbird และ Webmail

SMTP IMAP POP3 (SSL)

รองรับการเชื่อมต่อ SMTP , IMAP ,POP3 และการใช้ผ่าน SSL บนมือถือ

24/7 Service Support

หากมีปัญหาในการรับส่ง Email มีเจ้าหน้าที่ดูและตลอด 7 วัน